Toon navigatie

7 bepalingen die in een contract moeten staan

7 bepalingen die in een contract moeten staan

Als ondernemer sluit u regelmatig contracten met klanten en opdrachtgevers af. Contracten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden afgesloten. Verstandig is om overeenkomsten schriftelijk op te laten stellen en afspraken zwart op wit vast te leggen, zodat hier later geen onduidelijkheid over kan ontstaan. Door de overeenkomst op papier te laten opstellen weten beide partijen altijd waar ze aan toe zijn en wat hun rechten en plichten zijn.

In een ideale situatie hoeft een contract na het ondertekenen niet meer tevoorschijn te komen. In de praktijk is dit echter niet altijd het geval, want er ontstaan wel eens geschillen over de inhoud of uitvoering van een contract. Bepalingen of begrippen kunnen verschillend worden geïnterpreteerd door de partijen. Het is daarom belangrijk om een contract goed door te nemen voordat deze wordt ondertekend. Hiermee voorkomt u ook dat u tekent voor iets wat u niet kunt waarmaken.

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met veel verschillende soorten contacten, maar welke punten moeten er in ieder geval in een contract staan? Hieronder staan 7 bepalingen beschreven die altijd in een contract moeten staan.

 1. Tussen welke partijen de overeenkomst wordt afgesloten
  De persoonsgegevens van de betrokken personen. Let op: Degene met wie u de overeenkomst aangaat moet wel bevoegd zijn om het bedrijf te vertegenwoordigen en het contract te ondertekenen, anders kan de overeenkomst ongeldig worden verklaard.
 2. Concrete punten over waarom de overeenkomst wordt aangegaan
  Er moet worden beschreven waarvoor het contract wordt aangegaan of waar de overeenkomst betrekking op heeft.
 3. Duur van het contract
  Een contract kan worden afgesloten voor bepaalde of onbepaalde tijd. Wanneer het contract geldt voor een bepaalde tijd, is de verloopdatum van het contract bekend en dan moet deze vermeld staan in het contract. Is er sprake van een onbepaalde tijd dan is het een vast contract. Dit contract verloopt niet automatisch maar moet worden opgezegd.
 4. Opzegtermijn van het contract
  Het opzegtermijn voor het beëindigen van een contract moet worden vermeld. Tevens is het van belang aan te geven wanneer en op welke wijze een contract kan worden opgezegd.
 5. Gevolgen bij het niet nakomen van verplichtingen
  Wat de gevolgen zijn of welke sancties er kunnen worden opgelegd als één van de partijen zijn plichten niet nakomt.
 6. Afspraken over betaling
  Hierin wordt vastgelegd binnen welk termijn de betaling moet worden verricht en op welke wijze de betaling moet worden voldaan.
 7. Zijn de algemene voorwaarden van toepassing?
  Vermeld in het contract welke algemene voorwaarden van toepassing zijn en wanneer de voorwaarden zijn overhandigd aan de wederpartij.

Wat onze klanten zeggen

JJR Travel & Connect
Toerisme

"Goed samengesteld en snel geleverd...."

 • Goed
 • Goed
 • Goed
 • Goed
 • Goed

Lees meer ervaringen

Studio Shu
Webdesign

"Tegenwoordig gaat alles digitaal omdat het sneller en simpel kan! En dat heeft VeiligDoen goed bewezen. Snel,..."

 • Goed
 • Goed
 • Goed
 • Goed
 • Goed

Lees meer ervaringen

Neem contact op via 053 - 82 00 286, [email protected] of start de live chat

7 Jaar