Toon navigatie

Voordelen algemene voorwaarden

Zodat jij veilig kunt ondernemen!

Elke onderneming wil een veilige relatie aangaan. Dit kan met goede algemene voorwaarden. De ‘kleine letters’ zijn nodig om de volgende drie belangrijke redenen:

  • Voorkomen van een onveilige relatie
    Algemene voorwaarden beschermen jou tegen de risico’s die het ondernemen met zich meebrengt. Wist je bijvoorbeeld dat je aansprakelijkheid voor een deel kunt beperken en uitsluiten in de algemene voorwaarden? Deze bescherming mis je als je geen algemene voorwaarden op maat hebt.
  • Zekerheid bij het doen van zaken
    Een andere belangrijke reden waarom je algemene voorwaarden nodig hebt is dat voorwaarden jou en jouw klanten van zekerheid voorzien. In de algemene voorwaarden worden de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. Op voorhand staat duidelijk vast onder welke voorwaarden je zaken doet, zoals binnen welke termijn een klant moet betalen of wanneer je een klant in gebreke mag stellen indien betaling uitblijft.
  • Besparing kosten en tijd
    Op lange termijn besparen algemene voorwaarden de ondernemer tijd en kosten. De afspraken en voorwaarden waaronder een onderneming zaken doet staan immers vast. Hierdoor hoeft er niet bij elke nieuwe bestelling of order opnieuw onderhandeld te worden over de afspraken. Dit verkort het complete onderhandelings- en verkoopproces wat een ondernemer onnodige kosten en tijd bespaart.

Stel algemene voorwaarden op

Wees als ondernemer verstandig en onderschat het belang van algemene voorwaarden niet. Stel algemene voorwaarden op maat op voor jouw onderneming. Heb je vragen over het opstellen van onze algemene voorwaarden? Neem dan vrijblijvend contact op met [email protected] of zie opstellen en prijzen voor meer informatie.

Neem contact op via 053 - 82 00 286, [email protected] of start de live chat

7 Jaar