Toon navigatie

Gebruik algemene voorwaarden

Op een juiste wijze jouw algemene voorwaarden gebruiken

Gebruik algemene voorwaarden

Veel ondernemers verkeren in de veronderstelling dat het laten opstellen van algemene voorwaarden voldoende is om hun bedrijf te beschermen. Het enkel laten opstellen van algemene voorwaarden is echter niet genoeg. Je dient jouw voorwaarden op een juiste wijze te gebruiken. Wanneer je jouw voorwaarden niet op een correcte wijze gebruikt, kan een klant de voorwaarden laten vernietigen en zijn de voorwaarden in het geheel niet geldig. Hieronder vind je een overzicht van de vereisten die je in acht moet nemen bij het gebruik van jouw algemene voorwaarden.

Biedt de voorwaarden op een duidelijk manier aan

Je dient duidelijk te verwijzen naar jouw voorwaarden en te melden dat uw voorwaarden van toepassing zijn. Dit is voldoende om de algemene voorwaarden geldig te laten zijn. Of de klant kennis heeft genomen van de voorwaarden maakt niet uit. Het gaat er om dat de klant de mogelijkheid heeft gehad om de voorwaarden in te zien. Dit betekent dat je in een e-mail, brief of voor een bestelling duidelijk naar de voorwaarden moet verwijzen. De verwijzing moet uiteraard plaats hebben gevonden voor of bij het sluiten van de overeenkomst. Je kunt bijvoorbeeld de volgende tekst, met uiteraard een link naar de algemene voorwaarden, op nemen: ‘Op al onze bestellingen of overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Met het ondertekenen of aanvinken verklaart u dat u onze voorwaarden heeft gelezen en akkoord mee bent gevonden ’.

Biedt de voorwaarden op een juiste wijze aan

Je dient de algemene voorwaarden op een juiste wijze aan te bieden. Vereist is dat je de algemene voorwaarden in een word- of pdf-bestand aanbiedt. Vereist is namelijk dat de klant de algemene voorwaarden moet kunnen opslaan. Je kunt uw voorwaarden het beste door middel van een link in een e-mail of achter een aanvinkbox, bijlage in een e-mail, op de achterkant van een offerte of op schrift aanbieden. Je dient hierbij in jouw achterhoofd te houden dat je ook duidelijk naar de algemene voorwaarden moet verwijzen, dus biedt de voorwaarden op een duidelijke manier.

Vragen over het gebruik van algemene voorwaarden?

Heb je vragen over hoe je jouw algemene voorwaarden moet toepassen? Neem voor meer informatie contact op met [email protected].

Neem contact op via 053 - 82 00 286, [email protected] of start de live chat

7 Jaar