Toon navigatie

Privacy statement

Vertrouwelijk

VeiligDoen hecht grote waarde aan de privacy van haar bezoekers en afnemers. Wij dragen er zorg voor dat de informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Beveiliging

Gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van gegevens.

Doel

In het kader van de dienstverlening worden bedrijfsgegevens van deelnemers vastgelegd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die door ons worden geregistreerd worden niet aan derden verstrekt. Enkel in de gevallen dat de wet het voorschrijft, of een gerechtelijk bevel ons daartoe verplicht.

Wijzigen en verwijderen

Je kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.

Neem contact op via 053 - 82 00 286, [email protected] of start de live chat

7 Jaar