Toon navigatie

Inhoud algemene voorwaarden

Altijd in begrijpelijk Nederlands en juridisch waterdicht

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn vaak een opsomming van afspraken. De inhoud van de algemene voorwaarden is afhankelijk van verschillende aspecten. De bepalingen zijn onder andere afhankelijk van de soort onderneming die wordt gedreven, binnen welke branche jouw onderneming valt, toepasselijke wetgeving en of je handelt met consumenten en/of bedrijven etc. De inhoud van algemene voorwaarden kan bestaan uit de volgende bepalingen:

 • Prijzen en tarieven
 • Prijzen
 • Honorarium
 • Opzegging overeenkomst
 • Uitvoering overeenkomst
 • Wijziging abonnement
 • Wijziging overeenkomst
 • Duur abonnement
 • Duur overeenkomst
 • Annulering
 • Totstandkoming overeenkomst
 • Aanbiedingen en/of offertes
 • Werksfeer
 • Definities
 • Algemeen
 • Prijswijziging
 • Wijziging honorarium
 • Wijziging honorarium, prijzen, tarieven
 • Koop op afstand
 • Dienstverlening op afstand
 • Levering
 • Leveringstermijnen
 • Uitvoeringstermijnen
 • Risico-overgang
 • Betaling
 • Incassokosten
 • Tegoedbon
 • Vouchers
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Opschorting
 • Ontbinding
 • Overmacht
 • Garanties
 • Onderzoek en reclame
 • Aansprakelijkheid
 • Vrijwaring
 • Verjaringstermijn
 • Intellectuele eigendom
 • Auteursrechten
 • Geheimhouding
 • Privacy
 • Cookies
 • Nieuwsbrief
 • Toepasselijke recht en geschillen
 • Vindplaats

Branche gerelateerde onderwerpen

De inhoud van algemene voorwaarden kan naast voorgaande bepalingen worden aangevuld worden met branche gerelateerde onderwerpen. Dit is uiteraard afhankelijk van de branche waar jouw bedrijf onder valt. Aan het einde van de vragenlijst kun je aangeven onder welke branche uw bedrijf valt zodat wij rekening kunnen houden met branche gerelateerde bepalingen.

De inhoud van algemene voorwaarden op maat

Wil je hulp bij de inhoud van jouw algemene voorwaarden? De algemene voorwaarden die wij opstellen zijn altijd op maat. Wanneer je echter alsnog een specifieke bepaling in de algemene voorwaarden mist kunnen wij deze op uw verzoek opstellen en opnemen in de inhoud van de algemene voorwaarden. Kleine aanpassingen worden kosteloos verricht. Voor uitgebreide aanpassingen worden er extra kosten in rekening gebracht.

Neem contact op via 053 - 82 00 286, [email protected] of start de live chat

7 Jaar