Toon navigatie

Risico's geen algemene voorwaarden

Waarom kan je niet zonder algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn niet verplicht. Echter, wanneer je als ondernemer geen algemene voorwaarden hanteert ben je niet goed beschermd tegen conflicten. In bepaalde omstandigheden kan een conflict je veel geld kosten, terwijl dit gemakkelijk voorkomen had kunnen worden met algemene voorwaarden. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste conflicten waar het mis kan gaan als je geen algemene voorwaarden hanteert en hoe algemene voorwaarden jou tegen deze risico’s kunnen beschermen.

  • Klant stelt u aansprakelijk
    Een wezenlijk onderdeel van de algemene voorwaarden is het uitsluiten van aansprakelijkheid. Het kan gebeuren dat je een grote fout maakt waardoor jouw klant schade lijdt. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een klant door jouw fout winst mis loopt en deze schade op je wil verhalen. Algemene voorwaarden kunnen jouw aansprakelijkheid ten aanzien van indirecte schade, waaronder dus het mis lopen van winst, geheel uitzonderen. In dit geval kan de klant de schade niet op je verhalen omdat je op de algemene voorwaarden kunt beroepen.
  • Klant raakt failliet
    Wanneer je producten verkoopt kan het voorkomen dat een klant failliet raakt. Wanneer het product al is geleverd, zonder dat de failliete klant betaald heeft, kom je met lege handen te staan. De klant is namelijk eigenaar van het product geworden en je kunt deze niet zomaar terugvorderen. Algemene voorwaarden kunnen een onderneming hier gemakkelijk tegen beschermen door een eigendomsvoorbehoud op te nemen. Indien een eigendomsvoorbehoud is opgenomen, behoud je het eigendom van het geleverde product totdat de koper de volledige verkoopprijs voldoet. Hierdoor heb je de mogelijkheid om het product van de klant terug te eisen, wanneer de klant failliet raakt en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet.
  • Klant betaalt niet
    Het komt bij iedere ondernemer wel eens voor, de klant betaalt niet. Indien een klant niet betaalt blijf je in beginsel verplicht om jouw werkzaamheden te verrichten. Algemene voorwaarden kunnen je in dit geval meerdere oplossingen bieden. In de voorwaarden kan worden opgenomen dat indien een klant een betalingsachterstand van meer dan twee maanden heeft je het recht hebt de overeenkomst te beëindigen. Daarnaast kan in de algemene voorwaarden vastgelegd worden dat indien een klant niet betaald de werkzaamheden kunnen worden opgeschort. In dit geval kun je jouw werkzaamheden staken totdat de klant heeft betaald.

Geen algemene voorwaarden?

Heb je geen algemene voorwaarden dan kunnen de bovenstaande conflicten je veel geld kosten. Wanneer je wel algemene voorwaarden hanteert sta je als bedrijf veel sterker. Ze zijn een verzekering voor uw bedrijf en voorkomen juridische conflicten. Ben je ervan overtuigd dat het toch wel verstandig is om algemene voorwaarden op te stellen? Neem dan vrijblijvend contact op met [email protected] of zie opstellen en prijzen voor meer informatie.

Neem contact op via 053 - 82 00 286, [email protected] of start de live chat

7 Jaar