Toon navigatie

Wat moet in een opdrachtbevestiging staan?

Wat moet in een opdrachtbevestiging staan?

In de zakelijke wereld worden veel afspraken mondeling of telefonisch besproken. Als u veilig en met zekerheid wilt ondernemen is het verstandig om uw afspraken vast te leggen in een opdrachtbevestiging. In een opdrachtbevestiging legt u afspraken tussen u en de opdrachtgever schriftelijk vast. Hierdoor weten beide partijen wat ze van elkaar kunnen verwachten. Door deze afspraken op papier vast te leggen sta je bij onenigheid achteraf sterker.

 1. Een duidelijke en exacte omschrijving van de dienst die u gaat verrichten;
 2. Begroting van het aantal uren die u aan de opdracht zal gaan besteden;
 3. Afspraken in geval van meerwerk;
 4. DeĀ afgesprokenĀ vergoeding;
 5. De betalingswijze die u hanteert;
 6. De aanvangsdatum van de opdracht;
 7. De periode waarbinnen u de opdracht dient op te leveren;
 8. De algemene voorwaarden die op uw werkzaamheden van toepassing zijn. Stuur deze als bijlage met de opdrachtbevestiging mee;
 9. Informatieverstrekking: Beide partijen moeten juiste informatie verstrekken die benodigd zijn voor het juist uitvoeren van de opdracht;
 10. Hoe wordt er omgegaan met de betrekking van derden;
 11. De geldigheidsduur van de opdrachtbevestiging;
 12. Opzegging: Hierin kunt u opnemen dat als de wederpartij zich niet aan de afspraken houdt, u de overeenkomst kunt opzeggen.

Wat onze klanten zeggen

Christan online
Webdesign / front end development

"Bijzonder vlot heb ik goede algemene voorwaarden op maat, met eigen toevoegingen!..."

 • Goed
 • Goed
 • Goed
 • Goed
 • Goed

Lees meer ervaringen

Leon Burgers Bedrijfsarts
Bedrijfsarts

"Snelle levering van de algemene voorwaarden en toevoegingen daarop. Goede mogelijkheden tot overleg, zowel per..."

 • Goed
 • Goed
 • Goed
 • Goed
 • Goed

Lees meer ervaringen

Neem contact op via 053 - 82 00 286, [email protected] of start de live chat

7 Jaar