Toon navigatie

Help, hoe stel ik iemand aansprakelijk?

Help, hoe stel ik iemand aansprakelijk?

En nu andersom!

In ons vorige blog hebben we gesproken over de grootste schadeclaims aller tijden, 6 stappen om veilig te ondernemen en de 3 belangrijkste verzekeringen die je als ondernemer moet hebben. Nu doen we het andersom!

Anderen aansprakelijk stellen

Ondernemers zijn niet altijd de pineut maar kunnen ook anderen aansprakelijk stellen. Op die manier kan jij, wanneer jou onrecht is aangedaan, ook een schadeclaim vorderen. Dit kun je alleen doen tegen een ander persoon of dit kan door de krachten te bundelen met lotgenoten. Een voorbeeld van de krachten bundelen is een groep kleine horeca ondernemers in Den Bosch die de Staat aansprakelijk stellen vanwege het rookverbod en de schade die zij daardoor hebben geleden. Zij zouden omzet misgelopen zijn vanwege het verbod.

Rabobank aansprakelijk

De Rabobank moest een melkveehouder uit Brabant een schadevergoeding gaan betalen. De bank heeft de ondernemer niet goed voorgelicht over de risico’s van financiële producten (rentederivaten) en deze ondernemer een bedrag van 170.000 euro schuldig. De Rabobank is aansprakelijk gesteld, omdat de bank haar zorgplicht geschonden heeft bij een ondernemer die niet thuis was in die materie. Tezamen hebben de banken 17.000 rentederivaten openstaan bij MKB-bedrijven. Een derivaat geeft de koper het recht om iets voor een bepaalde koers te kopen of te verkopen. Deze vertegenwoordigen samen een waarde van 2,7 miljard.

Wanneer kan ik iemand aansprakelijk stellen?

Een klant, leverancier of zelfs de Staat heeft jou schade toegebracht en jij wilt dit verhalen op hen. Dit kan al vrij snel wanneer de volgende punten aan de orde zijn:

 • Onrechtmatige daad

  Deze bestaat uit drie componenten, indien je onder één van deze valt is er sprake van een onrechtmatige daad. Deze drie componenten zijn: in strijd met een recht (zoals eigendomsrecht), in strijd met de wet of in strijd met een maatschappelijk zorgvuldigheid.

 • Toerekening dader

  De dader heeft bijvoorbeeld met opzet schade toegebracht of een grove fout gemaakt. Ook kan er sprake zijn van een risicoaansprakelijkheid, bijvoorbeeld dat een werkgever automatisch aansprakelijk is voor schade die zijn werknemers aanrichten.

 • Causaal verband tussen daad en schade

  Dit houdt in dat duidelijk moet zijn dat er door de handeling van de schadetoebrenger schade is veroorzaakt. Daarbij moet er duidelijk een schade zijn veroorzaakt. Niet alle schade wordt namelijk wettelijk gezien vergoed.

De hoogte van het schadebedrag is afhankelijk van een aantal andere aspecten, zoals:

 • Concreet geleden schade;
 • Gederfde winst;
 • Nasleep kosten.
 • Eigen schuld;
 • Mede-schuld;
 • Ernst en aard schade;
 • Soort schade;
 • Redelijkheid en billijkheid;
 • Heeft de benadeelde geprobeerd de schade te beperken?;
 • Mate van zekerheid dat de schade is ontstaan door de handeling.

Liever niet, maar stel dat…

Liever denk je natuurlijk niet aan het aansprakelijk stellen van iemand. Toch heeft niemand een glazen bol en weten we dan ook niet wat zich in de toekomst afspeelt. Daarom is het goed om te weten wanneer je iemand aansprakelijk kan stellen. Er is nooit kennis té veel!

Wat onze klanten zeggen

Variety Fashion
Webshop

"Zeer goede ervaring met VeiligDoen, echt een aanrader...."

 • Goed
 • Goed
 • Goed
 • Goed
 • Goed

Lees meer ervaringen

Cors-kleintransport
Transport

"Goede voorwaarden voor een nette prijs. Gewenste veranderingen en wijzigingen snel en netjes opgelost...."

 • Goed
 • Goed
 • Goed
 • Goed
 • Goed

Lees meer ervaringen

Neem contact op via 053 - 82 00 286, info@veiligdoen.nl of start de live chat

7 Jaar