Toon navigatie

Algemene voorwaarden aannemer

Als aannemer maak je afspraken met veel verschillende klanten. Algemene voorwaarden zijn hierbij van groot belang. Met goed opgestelde algemene voorwaarden worden risico’s op juridische problemen beperkt. Hierdoor kun je zorgeloos en veilig ondernemen.

Belang goede algemene voorwaarden aannemer

Om veilig te ondernemen en vooraf duidelijk de rechten en plichten voor de klanten vast te stellen heb je goed opgestelde algemene voorwaarden nodig. Het is bovendien belangrijk dat de voorwaarden zijn afgestemd op jouw bedrijf. Voorwaarden die niet standaard gelden maar voor jou wel van belang zijn, mogen niet ontbreken in de algemene voorwaarden. Voorbeelden van dit soort specifieke voorwaarden zijn de volgende:

  • Voorschot: Wanneer je een voorschot vraagt van jouw klanten moet dit vastgesteld staan in de algemene voorwaarden. Vermeld het percentage van het totaal dat aan voorschot moet worden betaald en de termijn voor het betalen van de voorschot.
  • Ontwerpaansprakelijkheid: In de algemene voorwaarden moet duidelijk staan vermeld wie er verantwoordelijk is voor het aanleveren van het ontwerp.
  • Meerwerk: Vooraf wordt er rekening gehouden met een bepaalde hoeveelheid werk en de hierbij horende tijd en kosten. Wanneer tijdens het project blijkt dat de werkzaamheden verkeerd zijn ingeschat kan er sprake zijn van meerwerk. De verantwoordelijkheid voor het extra werk dat wordt verricht moet opgenomen zijn in de voorwaarden. Vermeld duidelijk door wie het meerwerk wordt betaald.
  • Datum oplevering: Stel een termijn vast waarbinnen je het werk oplevert. Door dit vooraf af te spreken is er duidelijkheid voor beide partijen.

Algemene voorwaarden aannemer op laten stellen

VeiligDoen helpt je graag bij het opstellen van jouw algemene voorwaarden. Wij bieden verschillende pakketten aan waaruit je kunt kiezen. Bij het opstellen houden wij rekening met de meest recente wetgeving en met de kenmerken van jouw bedrijf. Wij stellen de algemene voorwaarden begrijpelijk en volledig voor je op!

Bestellen bij VeiligDoen

U kunt hier de prijzen bekijken en direct bestellen. Wij streven ernaar om de algemene voorwaarden binnen drie werkdagen voor je op te stellen.

Algemene voorwaarden opstellen

Neem contact op via 053 - 82 00 286, info@veiligdoen.nl of start de live chat

7 Jaar